Uppflyttad till lägre klass

Född 8/10 2005. Avliden 30/12 2010. HD B, AD UA. MH-testad