Uppflyttad Lägre spår.

Född 9/3 2013. HD A AD UA. MH-testad.